Projekt Netværket samarbejder bl.a. med

Udover nedenstående samarbejder vi med de kommuner vi har oprettet netværksgrupper i. 

Your image
De Anbragtes Vilkår
Hvem er De Anbragtes Vilkår? Vi er de anbragtes stemme! De Anbragtes Vilkår er en interesseorganisation stiftet af tidligere anbragte.
Your image

Alliancen for
Anbragte Børn og Unge

kæmper for at give nuværende og tidligere anbragte børn og unge livskvalitet og livsduelighed. Dette gør vi ved at samle de sociale indsatser, der arbejder for denne gruppe.

Your image

Projektet Netværket er et projekt under Plejefamiliernes Landsforening (PLF) en fagforening for og af plejefamilier. 
Se mere om PLF på hjemmesiden.

Samarbejdspartnere i Projekt Netværket

Styregruppen

Mette Lausten

Mette Lausten

Seniorforsker VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Jeg har i mange år forsket i trivsel blandt anbragte børn og unge. Jeg støtter op om Projekt Netværkets idé, fordi jeg gennem min forskning alt for tydeligt kan se, at anbragte børn og unge mangler stabile relationer til jævnaldrende, som de kan tale med, betro sig til og spejle sig i, uden at føle sig anderledes.

Dewey Hall

Tommy Jochim-Vitcetz

Ny i styregruppen fra 2020.
Uden inddragelse er vi intet.
Jeg er en passioneret Socialrådgiver, der arbejder med børn og unge, fordi jeg simpelthen ikke kan lade være. Jeg elsker mit arbejde, og jeg ser det som min absolut vigtigste opgave og mit ansvar at sikre, at jeg får børnene, de unge og deres forældres perspektiv frem for derved at tale gennem det og sikre, at de føler sig set, hørt og forstået hver gang. Jeg tror på, at min professionalisme styrkes i samarbejdet og mødet med mennesker både kollegaer og borgere. Jeg er kun så god som den tillid, jeg formår at skabe i rummet. Min tilgang er at flette professionalisme sammen med borgernes viden og ekspertise i eget liv. Jeg får inspiration i mødet med mennesker og jeg knokler for at sikre at de tager medejerskab og medansvar for deres proces, fordi de faktisk forstår den og kan se formålet.

Dewey Hall

Marianne List

Projektleder Projekt Netværket

Jeg er uddannet socialpædagog, har arbejdet som familie-konsulent, vores familie  har fungeret som plejefamilie siden 1983. Jeg sidder i Plejefamilierens Landsforening bestyrelse. 
Projektleder for Projekt Netværket siden september 2015, jeg støtter op om Projekt Netværket - fordi det virker. 

Dewey Hall

Thomas Vorre-Grøntved

Formand PLF og projektansvarlig

Uddannet biolog, plejefamilie og formand for Plejefamilierens Landsforening. Jeg støtter Projekt Netværket - fordi det er et godt projekt, jeg er økonomiansvarlig og PLFs projektansvarlige.